Танилцуулга

 • Үзэг кассын програм
 • групээс нэмэлт мэдээлэл аваарай.

  Ямарч компьютер дээр суулгаж болно.
  Компьютерийн үзүүлэлт шаардахгүй
  Нэмэлт сайжруулалт хийгдэж явна
  /Update/.
  Борлуулалтыг сар, өдөр, цагаар харна.
  Борлуулалтыг Графикаар харна
  Бараа зарагдсан түүх шүүнэ      
  Програмын нэмэлт боломж
  30 хоног үнэгүй хэрэглэх буюу туршин суралцах боломж
  Гарын авлага заавартай
  Өөр програм хэрэглэж байсан бол бүх бүртгэлтэй бараагаа Excel пайлд оруулж бэлдээд Үзэг програмд ганц товшилтоор оруулж болно дахин нэг бүрчлэн бүртгэх шаардлагагүй .

  Бараа бүртгэл

  - Бараа тус бүрийн үлдэгдэл харагдана
  - Бүх барааны үлдэгдэлийн тайланг Excel пайлд гаргана.
  - Нэг бараанд олон баркод бүртгэнэ.

  Хялбар товчлуур

  - Хялбар товчлуурын цэснээс барааг нэг товшиж зарна
  - Автомат монгол гар гарч ирнэ.

  Шошиго

  - Баркодтой шошиго гурван төрөлөөр хэвлэнэ.
  - Хэвлэсэн шошиго хадгалагдана, устгаж болно

  НӨАТ-н систем

  - НӨАТ-ын баримт олгох
  - Нэхэмжлэх хэвлэх, засварлах
  - Баримт нөхөж хэвлэх
  - НӨАТ-ын баримт буцаалт

  Зээл авлагын тооцоо бүртгэнэ.

  - Зээлээр бараа борлуулахдаа утасны дугаараар хайна. Тооцоо 30 хоногоос    хэтэрсэн тохиолдолд автоматаар өгөхгүй төлөвт шилжинэ.
  - Тооцооны үлдэгдэлтэй бараа зээлдэгчдийг шүүж харж болно.
  - Бараа зээлдэгчдийг ангилж болно.
  • Сайн
  • Дунд
  • Муу
  • Өгөхгүй